Ga naar de pagina-inhoud

 

Technieken

Grondrecyclage

Bremcon is uw specialist in de recyclage en reiniging van grond en andere minerale stromen. Bremcon combineert haar breed arsenaal aan reinigingsmethoden en -technieken, haar ervaring, de continue kennisopbouw via eigen R&D, haar gedegen kennis van de milieuwetgeving (Vlarea en Vlarebo) en haar hergebruiksnetwerk tot een krachtige recyclageoplossing.
Zo kan Bremcon bijna elke grond of minerale stroom verontreinigd met een specifieke polluent of een cocktail van polluenten recycleren tot een herbruikbare secundaire grondstof.

Gebruikte technieken:
- biotechnologische reiniging
- nat-extractieve reiniging
- thermische reiniging
- stabilisatie
- immobilisatie

GrondrecyclageGrondrecyclageGrondrecyclage

Reiniging: Biotechnologische reiniging

Reiniging door gestimuleerde biologische afbraak op basis van een gestandaardiseerde procesvoering. Deze techniek is zeer geschikt voor het verwijderen van minerale oliƫn, aromatische verbindingen en lichtere PAK uit zand, leem en klei.Reiniging: Biotechnologische reinigingReiniging: Biotechnologische reiniging

Reiniging: Nat-extractieve reiniging

Dankzij deze techniek kunnen we niet alleen verontreinigde gronden maar ook andere minerale stromen zoals riooslib, kolkenzand, ruimingspecie, veegvuil, (balast) grind, straalgrit of verontreinigd (beton) puin weer proper maken.

Door een scheidings- en wasproces wordt schoon zand uit verontreinigde grond of andere minerale stromen gewonnen. Deze techniek leent zich goed voor verontreiniging met minerale oliïen, zware metalen, PAK, cyanides of pesticiden.

Reiniging: Nat-extractieve reiniging

Reiniging: Thermische reinigng

Deze techniek is uitermate geschikt voor de reiniging van gronden en andere minerale stromen met hoge concentraties aan minerale olie, PAK, EOX en cyanides.