Ga naar de pagina-inhoud

 

Technieken

Afvalwaterzuivering

Met Bremcon neemt u een professioneel en gespecialiseerd aannemingsbedrijf onder de arm die de volledige zorg van installatie tot onderhoud in handen neemt, of het nu gaat over de ontkoppeling van regenwater, het installeren van een hergebruiksysteem, het zuiveren van huishoudelijk afvalwater of het reïnfiltreren van overtollig regenen/ of gezuiverd afvalwater.

Bremcon ontkoppelt het regenwater van het ‘grijs’ en ‘zwart’ water zodat het via een hergebruiksysteem nuttig kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor het doorspoelen van toiletten.

Bremcon levert, plaatst en onderhoudt diverse systemen voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA) en eveneens voor kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties (KWZI). Hierbij hebben onze klanten de keuze tussen compactsystemen uit kunststof of beton of een percolaat- of wortelzonerietveld in functie van de mogelijkheden van het terrein en de voorkeur van de klant. Daarnaast zorgt Bremcon dat - indien dit door de lokale overheid wordt vereist - het overtollig regen- en gezuiverd afvalwater wordt teruggebracht in de bodem door middel van een reïnfiltratiesysteem.

AfvalwaterzuiveringAfvalwaterzuiveringAfvalwaterzuivering