Ga naar de pagina-inhoud

  • Vragen
 

Een verontreinigde site laten saneren: hoe pak ik dat aan?

De aanpak van een verontreinigde site werd uitgewerkt in het bodemsaneringsdecreet en bestaat algemeen uit een vijftal stappen.

De eerste stap is het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek. Hierin wordt onderzocht of er aanwijzingen zijn van verontreiniging. Het onderzoek wordt vervolgens conform verklaard door OVAM. Indien er verontreiniging wordt aangetroffen zal de OVAM in de conformverklaring vragen een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren.

Het beschrijvend bodemonderzoek heeft de bedoeling de horizontale en verticale verspreiding van de bodemverontreiniging vast te leggen en te onderzoeken of er een risico van de verontreiniging uitgaat. Opnieuw dient het onderzoek conform verklaard te worden door OVAM. Indien de verontreiniging historisch is en er een risico van deze verontreiniging uitgaat zal OVAM in de conformverklaring vragen een bodemsaneringsproject op te stellen. In het geval van een nieuwe bodemverontreiniging zal OVAM - onafhankelijk van het risico - bij overschrijding van de saneringsnormen steeds vragen een bodemsaneringsproject op te stellen.

Het bodemsaneringsproject selecteert de meest aangewezen saneringstechniek en legt de saneringsdoelstellingen vast. Na conformverklaring door OVAM kunnen de bodemsaneringswerken van start gaan.

Na het afronden van de bodemsaneringswerken kan de OVAM nog een periode van nazorg opleggen. Tijdens de nazorgperiode wordt gedurende een bepaalde periode de effectiviteit van de bodemsaneringswerken geëvalueerd.

De rol van Bremcon: Als aannemer van bodemsaneringswerken komt Bremcon meestal tijdens de vierde fase op de proppen. In sommige gevallen echter wordt er met de opdrachtgever en de bodemsaneringsdeskundige een projectteam gevormd dat ieder binnen zijn eigen verantwoordelijkheden samen het bodemsaneringsproject vormgeeft. Op die manier worden theorie, praktijk en de operationele aspecten van werken in een bedrijf met elkaar gecombineerd tot een realistische en aan het bedrijf aangepaste oplossing. Dit leidt tot een vlotte uitvoering en lagere kosten.