Ga naar de pagina-inhoud

  • Vragen
 

Een partij verontreinigde grond laten saneren: hoe pak ik dat aan?

Heb je analyses, een technisch verslag of een bodembeheerrapport fax ze dan door naar Bremcon. Je krijgt dan vrijblijvend een offerte toegestuurd. Heb je geen gegevens dan kan Bremcon ofwel een offerte met richtprijzen opstellen ofwel zorgen wij voor de nodige gegevens om zo een scherpe recyclageprijs af te kunnen leveren. Indien U zich kunt vinden in onze prijsofferte kan U deze voor akkoord retourneren.

Na ontvangst bezorgen wij U een transportdocument dat, naast een CMR-document, bij elke vracht dient te worden toegevoegd. Elke inkomende vracht wordt bij ons ingewogen. Eens de partij volledig is aangevoerd wordt ze bemonsterd en geanalyseerd (contra-analyse). Ondertussen krijgt U van ons een aanlevercertifcaat dat aantoont dat U de gronden effectief heeft aangeleverd. Indien de contra-analyses overeenstemmen met de uitgangspunten van de offerte ontvangt U de factuur. Na betaling hiervan sturen we U het verwerkingscertificaat.