Ga naar de pagina-inhoud

 

Reiniging: Nat-extractieve reiniging

Dankzij deze techniek kunnen we niet alleen verontreinigde gronden maar ook andere minerale stromen zoals riooslib, kolkenzand, ruimingspecie, veegvuil, (balast) grind, straalgrit of verontreinigd (beton) puin weer proper maken.

Door een scheidings- en wasproces wordt schoon zand uit verontreinigde grond of andere minerale stromen gewonnen. Deze techniek leent zich goed voor verontreiniging met minerale oliïen, zware metalen, PAK, cyanides of pesticiden.

DSCN3513654.JPG


>>terug