Ga naar de pagina-inhoud

 

Milieukundige ontgraving

Het ontgraven van een verontreiniging is de snelste vorm van bodemsanering. De verontreinigde grond wordt onder gecontroleerde omstandigheden afgegraven en voor reiniging naar een grondrecyclagecentrum afgevoerd. Vaak moet rekening gehouden worden met de stabiliteit van aanpalende gebouwen en constructies. Bremcon heeft ruime ervaring met het toepassen van stabiliserende maatregelen zoals dam- en Berlijnse wanden en diverse bekistingsystemen.

DSCN5190.JPG

Milieukundigeontgraving.jpg

Makro131.JPG


>>terug