Ga naar de pagina-inhoud

 

Bodemsanering

Milieukundige Ontgraving
De snelste manier van bodemsanering is het ontgraven van de verontreiniging. Dan wordt de vervuilde grond onder gecontroleerde omstandigheden afgegraven en voor reiniging naar ons grondrecyclagecentrum afgevoerd. Bij graafwerken moet veelal rekening worden gehouden met de stabiliteit van de aanpalende gebouwen en constructies. Bremcon heeft een grote ervaring met de toepassing van stabiliserende maatregelen zoals dam- en Berlijnse wanden of diverse bekistingssystemen.

Grondwatersanering
In veel gevallen beperkt de verontreiniging zich niet alleen tot de grond maar is ook het grondwater vervuild. Bremcon past een breed scala van grondwaterzuiveringstechnieken toe. Zo kunnen we elke vorm van grondwaterverontreiniging efficiënt aanpakken.

Drijflaagsanering
Op de grondwatertafel komt vaak een laag van puur product voor: de zogenaamde drijflaag. Omgekeerd zinken sommige verontreinigingen tot op een ondoordringbare grondlaag en vormen daar de zinklaag. Door ontgraving, afroming in een open bouwput of door nog een aantal specifieke pomptechnieken kan Bremcon deze laag verwijderen.

In-Situ Sanering
Soms maakt de aanwezigheid van gebouwen, tanks of ondergrondse infrastructuur het afgraven civieltechnisch onmogelijk of financieel onhaalbaar. In dat geval kan insitu sanering soelaas brengen omdat zo de verontreiniging verwijderd wordt zonder de grond af te graven. Bij in-situ gebeurt alles ondergronds en wordt met behulp van water, lucht, voedings- en/of toeslagstoffen de verontreiniging uit de grond of het grondwater gehaald, gefixeerd in de bodem of biologisch afgebroken.
Een belangrijke voorwaarde voor succes met deze techniek is een grondig inzicht in de opbouw, in de verontreiniging en in de samenstelling van de bodem. Door het uitvoeren van specifieke labotesten, modelleringen, simulaties en on-site pilootproeven wordt aan de klant een inzicht gegeven in de haalbare terugsaneerwaarde, de terugsaneertijd en het rendement van de verschillende saneringsvarianten. Zo kunnen er heldere afspraken gemaakt worden omtrent de uitvoeringsmethode en het budget.

ADPOBremconbordmetindustrileachtergrond.jpg

DSC03714.JPG

OntgravingMakroMachelenII.JPG


>>terug