Ga naar de pagina-inhoud

Bremcon is uw specialist in de recyclage en reiniging van grond en andere minerale stromen. Bremcon combineert haar breed arsenaal aan reinigingsmethoden en -technieken, haar ervaring, de continue kennisopbouw via eigen R&D, haar gedegen kennis van de milieuwetgeving (Vlarea en Vlarebo) en haar hergebruiksnetwerk tot een krachtige recyclageoplossing. Zo kan Bremcon bijna elke grond of minerale stroom verontreinigd met een specifieke polluent of een cocktail van polluenten recycleren tot een herbruikbare secundaire grondstof.