Ga naar de pagina-inhoud

 

In-situ sanering

De aanwezigheid van gebouwen, tanks of ondergrondse infrastructuur maken afgraven soms civieltechnisch onmogelijk of financieel onhaalbaar. In dat geval kan in-situ sanering een uitweg bieden omdat de verontreiniging verwijderd wordt zonder grond af te graven. Alles gebeurt ondergronds. Met behulp van water, lucht, voedings- en/of toeslagstoffen wordt de verontreiniging uit de grond en/of grondwater gehaald, gefixeerd in de bodem, chemisch geoxideerd of biologisch afgebroken.
Een grondig inzicht in de opbouw en samenstelling van bodem en verontreiniging ter plaatse is een belangrijke voorwaarde voor succes.
Met laboratoriumtesten, modelleringen, simulaties en on-site pilootproeven kan Bremcon de klant en zijn bodemsaneringsdeskundige inzicht geven in de haalbare terugsaneerwaardes, de terugsaneertijd en het rendement van de verschillende saneringsvarianten. Dit maakt het mogelijk heldere afspraken te maken omtrent uitvoeringsmethode en budgettering.

MakroSPLleidingenenHGM2.jpg

ADPOclusterleidingwerk.jpg

ADPOafwerkingputteninsleuven.jpg


>>terug