Ga naar de pagina-inhoud

 

Leeflaagsanering van verontreinigde grond verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie.

Plaats: Baasrode
Periode: 2009-03-18 - 2009-04-15
Budget: < 500.000 €

Bijzonderheden

Verwijderen, afvoeren en verwerken van groenvoorzieningen (bomen en struiken) voor de start van de saneringswerken. Selectief ontgraven verontreinigde grond geschikt voor nat-extractieve reiniging en verontreinigde grond geschikt voor thermische reiniging. Heraanleg van de site met 6500m² geotextiel, gestabiliseerd zand en teelaarde. Buiten gebruik stellen, verwijderen en verwerken van een bovengrondse tank.

>>terug