Ga naar de pagina-inhoud

 

Waarom Bremcon?

Jaren van industriële activiteit zorgden in ons land voor de welvaart die we nu kennen. Maar op heel wat plaatsen liet dit ook minder fraaie sporen na.
Verlaten industrieterreinen, oude stadsgasfabrieken, benzinestations, chemische wasserijen, … de bodem is er vaak op verschillende manieren ernstig vervuild. Het saneren van grond- en grondwaterverontreiniging is dan ook een probleem waar u vroeg of laat mee wordt geconfronteerd.

Een gelijklopend verhaal bij integraal waterbeheer waar men de gevolgen van onze ruimtelijke ordening goed voelt. Veel verspreide woningen maken de collectieve waterinzameling zeer duur. Individuele installaties om water te zuiveren zijn daarom onmisbaar. Door enerzijds het toenemen van wateroverlast bij hevige regenbuien en anderzijds het schaarser worden van grondwater groeit het belang van zowel hergebruik als infiltratie van regenwater.

Bremcon is een gespecialiseerd bodemsanerings- en grondrecyclagebedrijf dat zich sinds kort ook toelegt op enkele belangrijke aspecten van het integraal waterbeheer. Bremcon bestaat uit drie afdelingen: saneringsprojecten, CGR/TOP en de commerciële afdeling. Voor de uitvoering van grondwerken tekenden we een samenwerkingsverband met een grondwerkbedrijf. Bremcon heeft een eigen grondrecyclagecentrum en een tijdelijke opslagplaats in Zwijndrecht. We zijn volgens het Achilles Protocol gecertificeerd voor de categorieën standaardwerken, in-situ sanering en complexe werken.

Omdat

Ervaring en specialisatie, de weg naar excellentie
We hebben veel ervaring met verschillende sanerings- en zuiveringstechnieken. Het regelmatig toepassen van nieuwe technieken en het uitvoeren van pilootproeven zorgen voor een kenmerkende dynamiek. We zijn een gestructureerde en gespecialiseerde organisatie die, dankzij haar projectteamcultuur, gebaseerd is op een open en directe communicatie.

De kortste weg is lang genoeg
We beschikken over een uitgebreid netwerk aan lopende installaties en geografisch gespreide monteurs. Door standaardisatie garanderen we een snelle beschikbaarheid van wisselstukken. De bewaking van saneringsprocessen gebeurt door een projectingenieur. Onze eigen technische dienst zorgt voor op maat gemaakte installaties en multifunctionele standaardinstallaties.

Een one-stop-shop, zonder omwegen
We bieden totaalprojecten aan zonder de focus op bodemsanering te verliezen. Eén aanspreekpunt zorgt voor een vlotte integratie van de verschillende projectonderdelen.

In cijfers?

> Saneringsprojecten? Meer dan 300
> Verwerking minerale stromen? Meer dan 500.000 ton
> Pilootproeven? Meer dan 10
> Projectgrootte? Tussen de 5.000 euro en 1.000.000 euro
> Saneringsprojecten op jaarbasis? Een 40-tal
> Lopende installaties? 35
> Ervaring? Sinds 1996