Ga naar de pagina-inhoud

 

Gestimuleerde anaerobe afbraak, door infiltratie van een koolstofbron, van grondwater verontreinigd met VOCl.

Plaats: Edegem
Periode: 2010-06-04 - 2010-08-08
Budget: < 75.000 €

Bijzonderheden

Infiltratie van een nutrolase (protamylasse)-oplossing door infiltratie via 8 sleuven over een totale lengte van 100 meter.

Graven van de sleuven.
Graven van de sleuven.

Klaar zetten van de nutrolase oplossing.
Klaar zetten van de nutrolase oplossing.

Aanbrengen van de oplossing en naspoelen met water voor een betere verspreiding.
Aanbrengen van de oplossing en naspoelen met water voor een betere verspreiding.


>>terug