Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond en grondwatersanering van grond verontreinigd met minerale olie en grondwater verontreinigd met minerale olie en BTEX.

Plaats: Lede
Periode: 2010-03-10 - 2010-04-13
Budget: < 75.000 €

Bijzonderheden

Omzichtig verwijderen en in depot plaatsen van een draadaflsuiting en een garagebox om na de saneringswerken terug te plaatsen. Selectieve ontgraving langsheen een gebouw door een mootsgewijze ontgraving met onmiddellijke aanvulling. De beperkte drijflaag die aanwezig is wordt mee afgegraven tijdens de milieutechnische ontgraving. Na verwijdering van de drijflaag wordt de bemaling opgestart om de dieper gelegen grondverontreiniging in den droge te kunnen ontgraven. Op de bodem van de bouwput wordt een drainage systeem met pompput aangelegd om de restverontreiniging aanwezig in het grondwater te kunnen saneren tot de terugsaneerwaarde opgelegd in het conformverklaarde bodemsaneringsproject.

Voorgaand terreinbezoek met zicht op de in depot te plaatsen garagebox
Voorgaand terreinbezoek met zicht op de in depot te plaatsen garagebox

Plaatsen van de drain met pompput.
Plaatsen van de drain met pompput.


>>terug