Ga naar de pagina-inhoud

 

Grondsanering van een verontreiniging met minerale olie.

Plaats: Beersel
Periode: 2008-10-06 - 2008-10-30
Budget: < 75.000 €

Bijzonderheden

Selectieve ontgraving onder veilig talud en naast het gebouw onder mootsgewijze ontgraving. Tanksanering door reiniging en verwijdering. Door beperkte toegang wordt de gereinigde en ontgaste tank ter plaatsen in stukken gesneden zodat deze kan afgevoerd worden. Leveren en plaatsing van een KWS-afscheider met slibafscheider en coalescentiefilter. Plaatsing vloeistofdichte folie en aansluiting folie op KWS afscheider via kokosdrain en doorvoer door de folie. Aanleggen van een dubbele riolering tussen de olie-waterafscheider en de straat ten behoeve van een gescheiden afvoer van het afvalwater en het hemelwater. Plaatsing van een nieuwe ondergrondse tank. Plaatsen van een nieuwe betonverharding.

Beperkte toegang.
Beperkte toegang.

Milieutechnische ontgraving.
Milieutechnische ontgraving.

Opensnijden tanks.
Opensnijden tanks.

Verwijderen tanks.
Verwijderen tanks.


>>terug