Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van een grond verontreinigd met koper, lood en niet-chlooroxideerbare cyanides en grondwater verontreinigd met zware metalen, VOCl en cyanides.

Plaats: Dendermonde
Periode: 2008-10-06 - 2009-02-06
Budget: < 500.000 €

Bijzonderheden

Ontmanteling van een bestaande grondwaterzuiveringsinstallatie. Tanksanering van propaantanks, door het affakkelen van de tanks, het reingen en verwijderen van de tanks. Afbraak van een gebouw met cementgebonden asbestplaten. Opbraak en herstel van een betonverharding. Milieutechnische ontgraving onder veilig talud van grond verontreinigd met cumeen met behulp van een bronbemaling en een grondwaterzuivering.

Te verwijderen muur verontreinigd met cumeen.
Te verwijderen muur verontreinigd met cumeen.

Overzicht van de te saneren zone.
Overzicht van de te saneren zone.

Te verwijderen propaantanks.
Te verwijderen propaantanks.

Overzicht van de locatie na de sanerings- en verhardingswerken.
Overzicht van de locatie na de sanerings- en verhardingswerken.


>>terug