Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van grond verontreinigd met BTEX, minerale olie, PAK en VOCl en grondwater verontreinigd met BTEX, minerale olie en VOCl

Plaats: Belsele
Periode: 2008-08-06 - 2008-11-06
Budget: < 500.000 €

Bijzonderheden

Milieutechnische ontgraving onder een veilig talud met behulp van een bronbemaling Sanering van de grondwaterverontreiniging door in-situ sanering


>>terug