Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van een VOCl verontreiniging.

Plaats: Dendermonde
Periode: 2008-09-06 - 2012-11-02
Budget: < 75.000 €

Bijzonderheden

Selectieve ontgraving onder veilig talud van verontreinigde grond geschikt voor biotechnologische reiniging, nat-extractieve reiniging of thermische reiniging. Grondwatersanering door een combinatie van grondwateronttrekkingsfilters, persluchtinjectiefilters en bodemluchtextractiedrains. Capaciteit grondwaterzuiveringsinstallatie 10 m³/uur.


>>terug