Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van grond verontreinigd met minerale olie en grondwater verontreinigd met minerale olie en BTEX.

Plaats: Landegem
Periode: 2008-09-06 - 2013-01-10
Budget: < 500.000 €

Bijzonderheden

Milieutechnische ontgraving onder een veilig talud met behulp van een bronbemaling. Grondwatersanering met behulp van grondwateronttrekkingsfilters en een grondwaterzuivering.


>>terug