Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van een minerale olie verontreinging veroorzaakt door een voormalige ondergrondse tank.

Plaats: Lier
Periode: 2008-08-06 - 2008-09-16
Budget: < 75.000 €

Bijzonderheden

Opbraak en herstel van een kasseiverharding. Selectieve ontgraving met behulp van een bronbemaling van de verontreinigde grond. Vrijwaren van de stabiliteit van een schoolgebouw door de plaatsing van een berlinerwand. Aanleggen van een drainagesysteem voor de eventuele grondwatersanering.>>terug