Ga naar de pagina-inhoud

 

Grondwatersanering van een verontreiniging met NaOH en NaCl

Plaats: Puurs
Periode: 2009-01-06
Budget: < 125.000 €

Bijzonderheden

Grondwateronttrekking en -zuivering door middel van grondwateronttrekkingsfilters Telemetriesturing ten behoeve van ph-neutralisatie van het onttrekkings- en zuiveringssysteem. Opbraak van de verharding, ondergronds afwerken van het in-situ systeem met toezichtsputten en herstellen van de verharding Grondwaterverontreiniging met NaOH.

Gebruik van rijplaten om bedrijfsactiviteiten minimaal te hinderen.
Gebruik van rijplaten om bedrijfsactiviteiten minimaal te hinderen.

Ondergrondse afwerking filters.
Ondergrondse afwerking filters.

Manifold voor individuele aansluiting per filter.
Manifold voor individuele aansluiting per filter.

Digitale geleidbaarheidsmeter en digitale pH meter.
Digitale geleidbaarheidsmeter en digitale pH meter.


>>terug