Ga naar de pagina-inhoud

 

Grondwatersanering van grondwater verontreinigd met VOCl.

Plaats: Mol
Periode: 2007-11-01
Budget: < 75.000 €

Bijzonderheden

De sanering van het ondiepe grondwater gebeurt met behulp van 4 grondwateronttrekkingsfilters aangesloten op een bovengrondse onttrekkingspomp. De sanering van de diepe grondwaterverontreiniging gebeurt met behulp van 8 grondwateronttrekkingsfilters uitgerust met een deepwellpomp. De capaciteit van de grondwaterzuiveringsinstallatie bedraagt 5 m³/uur. Verwijderen en afvoeren van cementgebonden asbesthoudende grond.


>>terug